Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik çiftlerin yaşamında çeşili değişiklikler yaratır, roller değişir. Evlilik ile çiftler aynı ortamları paylaşırlar, birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı, ortak kararlar almayı, sorumlulukları paylaşmayı, çatışma çözmeyi öğrenirler.

Evlilik öncesinde çiftlerin evliliğe ilişkin inançları, beklentileri, evlilik ile karşı tarafın değişeceğini düşünme, geçmiş öğrenmeleri evlilik süreçlerini etkileyebilir. Örneğin evliliği daha mutlu olmak için isteyenler hayal kırıklıkları yaşayabilir ve umutlarını yitirebilirler. Bu gibi durumlarda mutluluğun kişilerin arasındaki ilişki ile yaşanabileceğini hatırlatmak gerekir.

Aile yaşamının temeli eşler arası ilişki ve iletişimdir. Zaman zaman ortaya sorunlar çıkabilmektedir. Sorumluluklar, çocuk bakımı ve yetiştirilmesi, köken aileler ile ilişkiler, çocuklar hakkında verilecek kararlar yaşanan sorunlara örnek olarak verilebilir. Bu sorunların yaşanma sıklığı ve şiddeti evlilik süresine, eşlerin kişilik özelliklerine göre farklılaşmaktadır. Evlilik öncesi kişilerin birbirlerini daha iyi tanımaları, kişisel ve ortak hedeflerini belirlemeleri, açık ve etkili iletişim biçimlerini öğrenmeleri, problem çözme becerilerini edinmeleri doyum sağlanan evliliğin ön koşuludur.

Randevu